Men's health

Presedalo Midodrin: opis, indikacije, osvrti

Farmakologija Formira aktivni metabolit koji je agonist alfa1-adrenoreceptora i interagira sa njima u arteriolama i venulama. Povećava vaskularni ton i krvni pritisak.

Pročitajte Više