Trudnoća

RAIS PCA

Pin
Send
Share
Send
Send


3. decembar 2002. godine dodijeljen pravnom licu OGRN 1020400752591

Sekretar - Ured Federalne porezne službe u Republici Altai

Registrar Adresa - 409000, Gorno-Altaisk, ul. Choros-Gurkin, 40

30. maj 2016. godine pravno lice registrovano kod poreskog organa, dodeljeno TIN 0411100361

Poreska uprava - Ured Federalne porezne službe u Republici Altai

Pravno lice registrovano 6. februara 2007. godine pod brojem 004001011120

Teritorijalno tijelo - UPFR u Gorno-Altaisk rep. Altai

Pravno lice registrovano 26. februara 2006. godine pod brojem 040003386604001

Osnivači

 1. MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE ALTAI
  Pravno lice, BIN: 1020400751832, INN: 0411008542
  - osnivač je u 9 organizacija (7 operativnih, neaktivnih - 2).
 1. Broj licence: LO 04-05-000010
  Datum licence: 10.12.2008
  Datum početka licence: 22.06.2012
  Naziv licencirane vrste aktivnosti za koju se izdaje licenca:
  - Aktivnosti vezane za trgovinu opojnim drogama i psihotropnim supstancama (razvoj, proizvodnja, proizvodnja, prerada, skladištenje, transport, puštanje, prodaja, distribucija, nabavka, upotreba, uništavanje) navedene u Prilogu II u skladu sa saveznim zakonom od 8. januara 1998. N 3-FZ "O opojnim drogama i psihotropnim supstancama", koje provode organizacije za trgovinu drogom i ljekarni federalnih zdravstvenih organizacija
  - Aktivnosti vezane za trgovinu psihotropnim supstancama (razvoj, proizvodnja, proizvodnja, prerada, skladištenje, transport, ispuštanje, prodaja, distribucija, nabavka, upotreba, uništavanje) navedene u Prilogu III u skladu sa saveznim zakonom od 8. januara 1998. 3-FZ "O opojnim drogama i psihotropnim supstancama", koje provode organizacije koje se bave trgovinom na veliko drogom i apotekama saveznih zdravstvenih organizacija
  Informacije o adresi mjesta licencirane djelatnosti:
  - 649000, MINING-ALTAYSK G, V.I. CHAPTYNOVA 1, PER. CENTRAL, 1.
  Naziv organa za izdavanje dozvola koji je izdao ili ponovo izdao licencu:
  - Ministarstvo zdravlja Republike Altai
 2. Broj licence: LO-04-06-000010
  Datum licence: 10.12.2008
  Datum početka licence: 10.12.2008
  Naziv licencirane vrste aktivnosti za koju se izdaje licenca:
  - Aktivnosti vezane za trgovinu psihotropnim supstancama (razvoj, proizvodnja, proizvodnja, prerada, skladištenje, transport, ispuštanje, prodaja, distribucija, nabavka, upotreba, uništavanje) navedene u Prilogu III u skladu sa saveznim zakonom od 8. januara 1998. 3-FZ "O opojnim drogama i psihotropnim supstancama", sa izuzetkom aktivnosti koje obavljaju organizacije za trgovinu na veliko i apoteke federalnih zdravstvenih organizacija
  Informacije o adresi mjesta licencirane djelatnosti:
  - 64900, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ul. Chaptynova, 1
  Naziv organa za izdavanje dozvola koji je izdao ili ponovo izdao licencu:
  - Ministarstvo zdravlja Republike Altai
 3. Broj licence: LO-04-05-000010
  Datum licence: 10.12.2008
  Datum početka licence: 10.12.2008
  Naziv licencirane vrste aktivnosti za koju se izdaje licenca:
  - Aktivnosti vezane za trgovinu opojnim drogama i psihotropnim supstancama (razvoj, proizvodnja, proizvodnja, prerada, skladištenje, transport, puštanje, prodaja, distribucija, nabavka, upotreba, uništavanje) navedene u Prilogu II u skladu sa saveznim zakonom od 8. januara 1998. d. N 3-FZ "O opojnim drogama i psihotropnim supstancama", sa izuzetkom aktivnosti koje obavljaju organizacije koje se bave trgovinom na veliko drogom i apotekama federalnih zdravstvenih organizacija
  Informacije o adresi mjesta licencirane djelatnosti:
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, per. Central, 1
  - 64900, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ul. Chaptynova, 1
  Naziv organa za izdavanje dozvola koji je izdao ili ponovo izdao licencu:
  - Ministarstvo zdravlja Republike Altai
 4. Broj licence: LO-04-04-000005
  Datum licence: 02.06.2012
  Datum početka licence: 02.06.2012
  Naziv licencirane vrste aktivnosti za koju se izdaje licenca:
  - promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora, uzgoj opojnih biljaka
  Informacije o adresi mjesta licencirane djelatnosti:
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ul. Chaptynova, 1
  Naziv organa za izdavanje dozvola koji je izdao ili ponovo izdao licencu:
  - Ministarstvo zdravlja Republike Altai
 5. Broj licence: FS-04-01-000159-16
  Datum licence: 22.04.2016
  Datum početka licence: 22.04.2016
  Naziv licencirane vrste aktivnosti za koju se izdaje licenca:
  - Medicinske aktivnosti (sa izuzetkom navedenih aktivnosti koje obavljaju medicinske organizacije i druge organizacije u okviru privatnog zdravstvenog sistema na području inovacijskog centra Skolkovo)
  Informacije o adresi mjesta licencirane djelatnosti:
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ul. Chaptynova, 1
  Naziv organa za izdavanje dozvola koji je izdao ili ponovo izdao licencu:
  - Teritorijalno tijelo Roszdravnadzora u Republici Altai
 6. Broj licence: LO-04-01-000359
  Datum licence: 11.08.2016
  Datum početka licence: 11.08.2016
  Naziv licencirane vrste aktivnosti za koju se izdaje licenca:
  - Medicinske aktivnosti (sa izuzetkom navedenih aktivnosti koje obavljaju medicinske organizacije i druge organizacije u okviru privatnog zdravstvenog sistema na području inovacijskog centra Skolkovo)
  Informacije o adresi mjesta licencirane djelatnosti:
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ul. Chaptynova, 12
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ul. Chaptynova, 1
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, per. Central, 1
  Naziv organa za izdavanje dozvola koji je izdao ili ponovo izdao licencu:
  - Ministarstvo zdravlja Republike Altai
 7. Broj licence: LO-04-01-000424
  Datum licence: 07.03.2018
  Datum početka licence: 07.03.2018
  Naziv licencirane vrste aktivnosti za koju se izdaje licenca:
  - Medicinske aktivnosti (sa izuzetkom navedenih aktivnosti koje obavljaju medicinske organizacije i druge organizacije u okviru privatnog zdravstvenog sistema na području inovacijskog centra Skolkovo)
  Informacije o adresi mjesta licencirane djelatnosti:
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ul. Chaptynova, 12
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ul. Chaptynova, 1
  - 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, per. Central, 1
  Naziv organa za izdavanje dozvola koji je izdao ili ponovo izdao licencu:
  - Ministarstvo zdravlja Republike Altai

Povijest promjena u registru

 1. Datum: 03.12.2002
  UAH: 1020400752591
  Poreska uprava: Inspektorat Ministarstva za poreze Rusije za grad Gorno-Altaisk, №0411
  Razlog za promjenu: Upis u jedinstveni državni registar pravnih lica o pravnom licu registrovanom do 1. jula 2002. godine
 2. Datum: 25.05.2005
  UAH: 2050400796092
  Poreska uprava: Inspektorat Savezne poreske službe Rusije za grad Gorno-Altaisk, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje podataka o registraciji pravnog lica u poreskom organu
 3. Datum: 07.07.2005
  UAH: 2050400864270
  Poreska uprava: Inspektorat Savezne poreske službe Rusije za grad Gorno-Altaisk, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 4. Datum: 07.07.2005
  UAH: 2050400864281
  Poreska uprava: Inspektorat Savezne poreske službe Rusije za grad Gorno-Altaisk, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 5. Datum: 26.02.2006
  UAH: 2060411032130
  Poreska uprava: Inspektorat Savezne poreske službe Rusije za grad Gorno-Altaisk, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje podataka o registraciji pravnog lica kao osiguranika u izvršnom organu Fonda za socijalno osiguranje Ruske Federacije
 6. Datum: 29.08.2006
  UAH: 2060411118832
  Poreska uprava: Inspektorat Savezne poreske službe Rusije za grad Gorno-Altaisk, br. 0411
  Razlog za promjenu: Državna registracija izmjena sastavnih dokumenata pravnog lica u vezi sa unosom podataka o pravnom subjektu sadržanim u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, na osnovu prijave
  Dokumenti:
  - IZJAVA O DRŽAVNOJ REGISTRACIJI PROMJENA KOJA ĆE BITI ODREDJENA USTAVNIM DOKUMENTIMA PRAVNE OSOBE
  - POVELJA PRAVNE OSOBE
  - ODLAGANJE
  - DOKUMENT O PLAĆANJU DRŽAVNE DUŽNOSTI
 7. Datum: 06.02.2007
  UAH: 2070411031425
  Poreska uprava: Inspektorat Savezne poreske službe Rusije za grad Gorno-Altaisk, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje podataka o registraciji pravnog lica kao osiguranika u teritorijalnom organu Penzionog fonda Ruske Federacije
 8. Datum: 13.02.2007
  UAH: 2070411077196
  Poreska uprava: Inspektorat Savezne poreske službe Rusije za grad Gorno-Altaisk, br. 0411
  Razlog za promjenu: Izmjene i dopune podataka o pravnom subjektu sadržane u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, zbog grešaka koje je učinio registarski organ
 9. Datum: 01.03.2007
  UAH: 2070411108117
  Poreska uprava: Inspektorat Savezne poreske službe Rusije za grad Gorno-Altaisk, br. 0411
  Razlog za promjenu: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica
  Dokumenti:
  - IZJAVA O UVODU U JEDINSTVENI DRŽAVNI REGISTAR PRAVNIH OSOBA PROMJENA INFORMACIJA O PRAVNOJ OSOBI KOJE NIJE POVEZANE SA IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNIH DOKUMENATA
 10. Datum: 10.06.2008
  UAH: 2080411045713
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Državna registracija izmjena sastavnih dokumenata pravnog lica u vezi sa unosom podataka o pravnom subjektu sadržanim u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, na osnovu prijave
  Dokumenti:
  - IZJAVA O DRŽAVNOJ REGISTRACIJI PROMJENA KOJA ĆE BITI ODREDJENA USTAVNIM DOKUMENTIMA PRAVNE OSOBE
  - POVELJA PRAVNE OSOBE
  - REZOLUCIJA
 11. Datum: 10.06.2008
  UAH: 2080411045724
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica
  Dokumenti:
  - IZJAVA O UVODU U JEDINSTVENI DRŽAVNI REGISTAR PRAVNIH OSOBA PROMJENA INFORMACIJA O PRAVNOJ OSOBI KOJE NIJE POVEZANE SA IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNIH DOKUMENATA
 12. Datum: 08.08.2008
  UAH: 2080411063489
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 13. Datum: 22.12.2008
  UAH: 2080411232922
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 14. Datum: 22.12.2008
  UAH: 2080411232977
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 15. Datum: 23.11.2009
  UAH: 2090411105387
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 16. Datum: 22.01.2010
  UAH: 2100411006837
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 17. Datum: 21.05.2010
  UAH: 2100411048582
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 18. Datum: 24.05.2010
  UAH: 2100411048868
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica
  Dokumenti:
  - IZJAVA O UVODU U JEDINSTVENI DRŽAVNI REGISTAR PRAVNIH OSOBA PROMJENA INFORMACIJA O PRAVNOJ OSOBI KOJE NIJE POVEZANE SA IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNIH DOKUMENATA
  - ORDER
 19. Datum: 24.05.2010
  UAH: 2100411048879
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Državna registracija izmjena sastavnih dokumenata pravnog lica u vezi sa unosom podataka o pravnom subjektu sadržanim u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, na osnovu prijave
  Dokumenti:
  - IZJAVA O DRŽAVNOJ REGISTRACIJI PROMJENA KOJA ĆE BITI ODREDJENA USTAVNIM DOKUMENTIMA PRAVNE OSOBE
  - ODLAGANJE
  - CHARTER
  - ORDER
 20. Datum: 01.07.2010
  UAH: 2100411059747
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica
  Dokumenti:
  - IZJAVA O UVODU U JEDINSTVENI DRŽAVNI REGISTAR PRAVNIH OSOBA PROMJENA INFORMACIJA O PRAVNOJ OSOBI KOJE NIJE POVEZANE SA IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNIH DOKUMENATA
  - Odvjetnik
 21. Datum: 04.07.2011
  UAH: 2110411056590
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 22. Datum: 05.07.2011
  UAH: 2110411057194
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o ograničenju licence od strane organa za izdavanje dozvola
 23. Datum: 21.09.2011
  UAH: 2110411077995
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica
  Dokumenti:
  - IZJAVA O UVODU U JEDINSTVENI DRŽAVNI REGISTAR PRAVNIH OSOBA PROMJENA INFORMACIJA O PRAVNOJ OSOBI KOJE NIJE POVEZANE SA IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNIH DOKUMENATA
 24. Datum: 21.09.2011
  UAH: 2110411078006
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Državna registracija izmjena sastavnih dokumenata pravnog lica u vezi sa unosom podataka o pravnom subjektu sadržanim u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, na osnovu prijave
  Dokumenti:
  - IZJAVA O DRŽAVNOJ REGISTRACIJI PROMJENA KOJA ĆE BITI ODREDJENA USTAVNIM DOKUMENTIMA PRAVNE OSOBE
  - DOKUMENT O PLAĆANJU DRŽAVNE DUŽNOSTI
  - CHARTER
  - ORDER
  - REZOLUCIJA
 25. Datum: 28.02.2012
  UAH: 2120411015459
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Državna registracija izmjena sastavnih dokumenata pravnog lica u vezi sa unosom podataka o pravnom subjektu sadržanim u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, na osnovu prijave
  Dokumenti:
  - IZJAVA O DRŽAVNOJ REGISTRACIJI PROMJENA KOJA ĆE BITI ODREDJENA USTAVNIM DOKUMENTIMA PRAVNE OSOBE
  - ORDER
  - CHARTER
  - DOKUMENT O PLAĆANJU DRŽAVNE DUŽNOSTI
  - IZVOD IZ NARUDŽBE
 26. Datum: 17.04.2012
  UAH: 2120411037294
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica
  Dokumenti:
  - IZJAVA O UVODU U JEDINSTVENI DRŽAVNI REGISTAR PRAVNIH OSOBA PROMJENA INFORMACIJA O PRAVNOJ OSOBI KOJE NIJE POVEZANE SA IZMJENAMA I DOPUNAMA USTAVNIH DOKUMENATA
 27. Datum: 22.06.2012
  UAH: 2120411052881
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o oduzimanju licence od nadležnog organa
 28. Datum: 22.06.2012
  UAH: 2120411052892
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija od strane organa za izdavanje dozvola o ponovnom izdavanju dokumenata koji potvrđuju postojanje licence (informacije o obnavljanju licence)
 29. Datum: 24.10.2013
  UAH: 2130411141485
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Državna registracija izmjena sastavnih dokumenata pravnog lica u vezi sa unosom podataka o pravnom subjektu sadržanim u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, na osnovu prijave
  Dokumenti:
  - IZJAVA O DRŽAVNOJ REGISTRACIJI PROMJENA KOJA ĆE BITI ODREDJENA USTAVNIM DOKUMENTIMA PRAVNE OSOBE
  - ODVJETNIK NA ANDREEV EA
  - DOKUMENT O PLAĆANJU DRŽAVNE DUŽNOSTI
  - CHARTER
  - ORDER
 30. Datum: 20.05.2015
  UAH: 2150411050282
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o oduzimanju licence od nadležnog organa
 31. Datum: 21.05.2015
  UAH: 2150411050667
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Причина внесения изменений: Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
 32. Дата: 21.05.2015
  ГРН: 2150411050887
  Налоговый орган: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o oduzimanju licence od nadležnog organa
 33. Datum: 21.05.2015
  UAH: 2150411050975
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 34. Datum: 21.05.2015
  UAH: 2150411051085
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o oduzimanju licence od nadležnog organa
 35. Datum: 22.05.2015
  UAH: 2150411051536
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o oduzimanju licence od nadležnog organa
 36. Datum: 23.05.2015
  UAH: 2150411052405
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o oduzimanju licence od nadležnog organa
 37. Datum: 23.05.2015
  UAH: 2150411052933
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 38. Datum: 13.07.2015
  UAH: 2150411062910
  Poreska uprava: Interdisciplinarna inspekcija Federalne poreske službe Rusije br. 5 za Republiku Altai, br. 0411
  Razlog za promjenu: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica
  Dokumenti:
  - P14001 IZJAVA O PODACIMA, NIJE ODNOSNO NA MJERE. INSTRUMENTI (klauzula 2.1)
 39. Datum: 24.03.2016
  UAH: 2160400097526
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Priznavanje upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica u odnosu na pravno lice koje sadrži informacije koje je primio od drugog organa, nevažeće na osnovu poruke primljene od navedenog organa
 40. Datum: 24.03.2016
  UAH: 2160400097537
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 41. Datum: 29.03.2016
  UAH: 2160400099825
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 42. Datum: 29.03.2016
  UAH: 2160400099836
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Priznavanje upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica u odnosu na pravno lice koje sadrži informacije koje je primio od drugog organa, nevažeće na osnovu poruke primljene od navedenog organa
 43. Datum: 30.03.2016
  UAH: 2160400100210
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 44. Datum: 30.03.2016
  UAH: 2160400100221
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Priznavanje upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica u odnosu na pravno lice koje sadrži informacije koje je primio od drugog organa, nevažeće na osnovu poruke primljene od navedenog organa
 45. Datum: 05.04.2016
  UAH: 2160400102619
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Priznavanje upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica u odnosu na pravno lice koje sadrži informacije koje je primio od drugog organa, nevažeće na osnovu poruke primljene od navedenog organa
 46. Datum: 05.04.2016
  UAH: 2160400102652
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 47. Datum: 09.04.2016
  UAH: 2160400106348
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 48. Datum: 09.04.2016
  UAH: 2160400106359
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 49. Datum: 09.04.2016
  UAH: 2160400106381
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Priznavanje upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica u odnosu na pravno lice koje sadrži informacije koje je primio od drugog organa, nevažeće na osnovu poruke primljene od navedenog organa
 50. Datum: 12.05.2016
  UAH: 2160400116589
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o licenciranju od strane organa za izdavanje dozvola
 51. Datum: 27.05.2016
  UAH: 2160400142978
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje podataka o registraciji pravnog lica u poreskom organu
 52. Datum: 24.06.2016
  UAH: 2160400184261
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 53. Datum: 24.06.2016
  UAH: 2160400184393
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 54. Datum: 24.06.2016
  UAH: 2160400184481
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 55. Datum: 24.06.2016
  UAH: 2160400185130
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Priznavanje upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica u odnosu na pravno lice koje sadrži informacije koje je primio od drugog organa, nevažeće na osnovu poruke primljene od navedenog organa
 56. Datum: 25.06.2016
  UAH: 2160400185999
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Priznavanje upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica u odnosu na pravno lice koje sadrži informacije koje je primio od drugog organa, nevažeće na osnovu poruke primljene od navedenog organa
 57. Datum: 25.06.2016
  UAH: 2160400186318
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 58. Datum: 25.06.2016
  UAH: 2160400186758
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Priznavanje upisa u Jedinstveni državni registar pravnih lica u odnosu na pravno lice koje sadrži informacije koje je primio od drugog organa, nevažeće na osnovu poruke primljene od navedenog organa
 59. Datum: 25.06.2016
  UAH: 2160400187540
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija o priznavanju licence kao nevažeće od strane organa za izdavanje dozvola
 60. Datum: 29.08.2016
  UAH: 2160400201564
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija od strane organa za izdavanje dozvola o ponovnom izdavanju dokumenata koji potvrđuju postojanje licence (informacije o obnavljanju licence)
 61. Datum: 08.09.2016
  UAH: 2160400203357
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija od strane organa za izdavanje dozvola o ponovnom izdavanju dokumenata koji potvrđuju postojanje licence (informacije o obnavljanju licence)
 62. Datum: 24.03.2017
  UAH: 2170400049279
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Državna registracija izmjena sastavnih dokumenata pravnog lica u vezi sa unosom podataka o pravnom subjektu sadržanim u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, na osnovu prijave
  Dokumenti:
  - P13001 IZJAVA O PROMJENAMA KOJE SE TREBA ODNOSITI NA OKOLIŠNE DOKUMENTE
  - ODVJETNIK NA ANDREEV EA
  - ORDER
  - CHARTER YUL U NOVOM IZDANJU
 63. Datum: 29.09.2017
  UAH: 2170400092806
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Državna registracija izmjena sastavnih dokumenata pravnog lica u vezi sa unosom podataka o pravnom subjektu sadržanim u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica, na osnovu prijave
  Dokumenti:
  - P13001 IZJAVA O PROMJENAMA KOJE SE TREBA ODNOSITI NA OKOLIŠNE DOKUMENTE
  - ANDREEVA E.A.
  - NALOG MINISTARSTVA ZDRAVLJA
  - PROMJENE POVELJE JUL-a
 64. Datum: 04.04.2018
  UAH: 2180400050301
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Podnošenje informacija od strane organa za izdavanje dozvola o ponovnom izdavanju dokumenata koji potvrđuju postojanje licence (informacije o obnavljanju licence)
 65. Datum: 13.09.2018
  UAH: 2180400102100
  Poreska uprava: Ured Federalne porezne službe u Republici Altai, №0400
  Razlog za promjenu: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica
  Dokumenti:
  - P14001 IZJAVA O PODACIMA, NIJE ODNOSNO NA MJERE. INSTRUMENTI (klauzula 2.1)
  - Odvjetnik EA ANDREEV

Druge organizacije u imeniku

 1. POMOĆNIK RESTORANOV DOO, Samara - Active
  PIB: 6313538334, OGRN: 1116313000528
  443028, region Samara, Samara, naselje Mekhzavod, sedmi kvartal, 9, slovo E
  Direktor: Ustinov Viktor Vladimirovič
 2. CJSC "SKODNYA - CENTAR", Khimki - Likvidiran
  PIB: 5047026490, OGRN: 1035009555558
  141420, Moskovska oblast, grad Khimki, Mikrodostroj Shodnya, Nekrasova ulica 2
  Računovođa: Kryukova, Lyubov Afafnasyevna
 3. DOO "HAVAR", Armavir - Active
  PIB: 2302058321, OGRN: 1082302001407
  352931, Krasnodar region, grad Armavir, Volodarskogo ul
  Direktor: Khachaturian Aram Rolandovich
 4. DIALEX DOO, Kaluga Region - Likvidiran
  PIB: 4029037427, OGRN: 1084029000252
  248921, Kaluga, Kaluga, Shopino Village, Central Street, 1
  Voditelj: Didenko Oleg Fedorovich
 5. TD MYASNOY RYAD NN, DOO, Nižnji Novgorod - Active
  PIB: 5257149428, OGRN: 1145257006751
  603108, Nižnji Novgorod, Nižnji Novgorod, Ulica Znamenskaja, 8
  Generalni direktor: Irmolina Irina Vitalevna
 6. OOO "MEKREP", Krasnodar - Likvidiran
  PIB: 2311111765, OGRN: 1082311007107
  350005, Krasnodar region, grad Krasnodar, ul. Dzerzhinsky, 92
  Generalni direktor: Medvedev Mihail Vitalevič
 7. UTL LLC, Čeljabinsk - Likvidiran
  PIB: 7447163110, OGRN: 1097447016215
  454084, Chelyabinsk region, Chelyabinsk city, ulica Beregovaya, 123
  Likvidator: Kormuškina Anastasia Alexandrovna
 8. DOO "AVIAGROZ CHUKOTKI" - Likvidiran
  PIB: 8701003526, OGRN: 1028700516877
  689523, Autonomna regija Čukotka, Anadyrsky District, Ugolnye Kopi 3. selo, Portovaya ulica 8, A, apt. 22
  Generalni direktor: Pisarev Oleg Nikolajevič
 9. DOO "KVK", Kalinjingrad - Likvidiran
  PIB: 3904072371, OGRN: 1053900207063
  236000, Kalinjingradska oblast, Kalinjingrad grad, Teatralny pereulok, 1A, -, apt. 1
  Generalni direktor: Gulin Vasily Veniaminovich
 10. FIRMA "GOLDEN RING" DOO, Tolyatti - Likvidiran
  PIB: 6321074968, OGRN: 1036301044427
  445036, Region Samara, Togliatti, Avenue Stepan Razin, 10, apt. 114
  Režija: Nina Lebedeva

prikaži aktivan (3) prikaži neaktivan (1) t

 1. BUZ RA "PC" - Operativni
  PIB: 411100361, OGRN: 1020400752591
  649000, Republika Altai, grad Gorno-Altaisk, V.i.chaptynova ulica, 1
  Glavni lekar: Andrej V. Murygin
 2. DOO "GOLDEN LINE" - likvidiran
  PIB: 2225072142, OGRN: 1052202331741
  656049, Teritorij Altaja, grad Barnaul, Avenue Krasnoarmeysky, 36
  Direktor: Reshetov Pavel Eduardovich
 3. MINISTARSTVO ZDRAVLJA REPUBLIKE ALTAI - Važi
  PIB: 411008542, OGRN: 1020400751832
  649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, Kommunisticheskiy prospekt, 54
  Ministar: Reshetov Pavel Eduardovich
 4. BUZ RA "PC" - Operativni
  PIB: 411100361, OGRN: 1020400752591
  649000, Republika Altai, grad Gorno-Altaisk, V.i.chaptynova ulica, 1
  Glavni lekar: Andrej V. Murygin

prikaži aktivan (0) prikaži neaktivan (1) t

 1. DOO "GOLDEN LINE" - likvidiran
  PIB: 2225072142, OGRN: 1052202331741
  656049, Teritorij Altaja, grad Barnaul, Avenue Krasnoarmeysky, 36
  Direktor: Reshetov Pavel Eduardovich

prikaži aktivan (7) prikaži neaktivan (2) t

 1. BUZ RA "CHOJSKAYA RB" - Aktivna
  PIB: 409003770, OGRN: 1030400608633
  649180, Republika Altai, okrug Choysky, selo Gusevka, ulica Let Pobjeda 40, 2A
  Glavni lekar: Hryapenkov Alexander Vladimirovich
 2. BUZ RA "CMC" - struja
  PIB: 411053383, OGRN: 1030400733285
  649002, Republika Altai, Gorno-Altaisk, ulica Shosseynaya, 36/1
  Direktor: Zemtsov Sergey Anatolyevich
 3. BUZ RA "TUROČAK RB" - Aktivno
  PIB: 407003502, OGRN: 1020400607985
  649140, Republika Altai, Turočakski okrug, selo Turočak, Naberezhnaya ulica, 1
  Glavni lekar: Palčikov Valerij Semenović
 4. BUZ RA "PC" - Operativni
  PIB: 411100361, OGRN: 1020400752591
  649000, Republika Altai, grad Gorno-Altaisk, V.i.chaptynova ulica, 1
  Glavni lekar: Andrej V. Murygin
 5. BUZ RA "AB" - struja
  PIB: 402001526, OGRN: 1020400507654
  649743, Republika Altai, Ulagansky okrug, selo Aktash, ulica Pushkina, 11
  Glavni doktor: Konstantin Vladimirovič Čukanov
 6. BUZ RA "ULAGANSKAYA RB" - Aktivna
  PIB: 402001519, OGRN: 1030400507103
  649750, Republika Altai, Ulaganski okrug, selo Ulagan, Bolnica st., 30
  Glavni lekar: Mechushev Yury Vasilyevich
 7. NP ORUZ - Likvidiran
  PIB: 411140195, OGRN: 1080400000427
  649002, Republika Altai, grad Gorno-Altaisk, ulica Zavodska, 29. t
  Predsjedavajući: Rau Natalia Yurievna
 8. BUZ RA "KOSH-AGACHSKAYA RB" - Struja
  PIB: 401000671, OGRN: 1020400508039
  649780, Republika Altai, Distrikt Kosh-Agach, selo Kosh-Agach, Ulica Meditskaya, 3
  Glavni doktor: Andrei Makin
 9. BUZ RA "DTB" - Likvidiran
  PIB: 410001311, OGRN: 1030400664766
  649240, Republika Altai, okrug Chemal, selo Chemal, ulica Zelenaja Rosha, 1
  Glavni medicinski službenik: Zandelov Rolandi Kyriakovich

OKVED kodovi

BUZ RA "PC" ima pravo da učestvuje u 2 aktivnosti.

 • Aktivnosti vezane za trgovinu opojnim drogama i psihotropnim supstancama (razvoj, proizvodnja, proizvodnja, prerada, skladištenje, transport, puštanje, prodaja, distribucija, nabavka, upotreba, uništavanje) navedeni su u Prilogu II u skladu sa saveznim zakonom od 8. januara 1998. godine N 3-FZ "O opojnim drogama i psihotropnim supstancama", koje provode organizacije koje se bave trgovinom na veliko drogom i apotekama saveznih zdravstvenih organizacija
 • Aktivnosti vezane za trgovinu psihotropnim supstancama (razvoj, proizvodnja, proizvodnja, prerada, skladištenje, transport, puštanje, prodaja, distribucija, nabavka, upotreba, uništavanje) navedene u Prilogu III u skladu sa saveznim zakonom od 8. januara 1998. godine N 3 -FZ "O opojnim drogama i psihotropnim supstancama", koje provode organizacije za promet lijekova i ljekarne federalnih zdravstvenih organizacija

649000, GORNO-ALTAYSK G, V.I. CHAPTYNOVA UL, 1, PER. CENTRAL, 1.

Informativna izjava o firmi BUZ RA "PC" u Gorno-Altaisku

Preduzeće BUDŽETSKA INSTITUCIJA ZDRAVSTVA REPUBLIKE ALTAI "PERINATALNI CENTAR" 0411100361 je registrovano na pravnoj adresi 649000, ALTAI REPUBLIKE, PLANINSKO-ALTAYSK GRAD, V.I. Preduzeće je dobilo sve-ruski državni registracijski broj - 1020400752591. Šef glavnog liječnika Murygin ANDREY VALEREVICH. Prema dokumentima, glavna aktivnost je aktivnost bolničkih organizacija. Za više informacija, možete otići na karticu kompanije i provjeriti pouzdanost.

Direkcija Federalne porezne uprave za Republiku Altai je 03.12.2002. Godine izvršila registraciju RA RA "PC". 6. februara 2007. godine sprovedena je procedura za registraciju u Državnoj instituciji - Kancelariji Penzionog fonda Ruske Federacije u gradu Gorno-Altaisk u Republici Altai. Registracija državne institucije - regionalni ogranak Fonda socijalnog osiguranja Ruske Federacije u Republici Altai, firma BUZ RA "PC" postala je 02.2.2006 0:00:00. Posljednji upis u registar osnivanja, koji je sadržan o ovoj organizaciji: Promjena podataka o pravnom subjektu sadržana u Jedinstvenom državnom registru pravnih lica.

Informacije se daju uz naknadu kao dio usluge standardnog izvještaja. Da biste primili uslugu, navedite e-mail na koji će se poslati izvještaj i izvršite plaćanje. U roku od 5 (pet) minuta dobićete sve informacije dostupne u zvaničnim registrima o izabranom objektu.

Napomena:
Vreme izveštaja može da varira u zavisnosti od radnog opterećenja i performansi izvora.

* Ne više od 50 (pedeset) zahtjeva dnevno i najviše 1 (jedan) zahtjev za 3 (tri) minuta.

Arbitražni procesi

Dana 11.2.2013. Godine postoje informacije o učešću organizacije u jednom arbitražnom postupku kao tužitelj.

Informacije o 10 okončanih arbitražnih postupaka RA “PC” RA su dostupne: 3 kao tužilac, 6 kao okrivljeni i 1 kao treće lice.

Za period od 2015. godine pronađeni su podaci o 40 inspekcija izvršenih u odnosu na RA “PC” RA (13 planiranih i 27 neplaniranih), čiji su rezultati otkrili 21 prekršaj.

BUZ RA "PC" - kratka informacija

BUZ RA "PC" posluje od 12. oktobra 2001. godine, a OGRN je 3. decembra 2002. Šef organizacije: glavni doktor Murygin Andrey Valerievich. Pravna adresa BUZ RA "PC" je 649000, Republika Altai, Gorno-Altaisk, V.I. Chaptynova ulica 1. Glavna aktivnost je "Aktivnosti bolničkih organizacija", registrovana je 1 dodatna aktivnost.Organizacijama BUDŽETSKA ZDRAVSTVENA INSTITUCIJA REPUBLIKE ALTAI "PERINATALNI CENTAR" dodijeljene su TIN 0411100361, BIN 1020400752591, OKPO 16252726.

E-mail adresa, adresa zvaničnog sajta i drugi kontakt detalji BU RA RA "PTs" nedostaju u registru i mogu ih dodati predstavnici organizacije.

Pogledajte video: Dying Light - Gameplay Walkthrough Part 4 - Meeting Rais PC, Xbox One, PS4 (Jun 2020).

Pin
Send
Share
Send
Send