Trudnoća

IVF: rizici i karakteristike transfera 2-3 embrija

Pin
Send
Share
Send
Send


Ne bih razmotrio 1. Imao sam transfere od 8, 3, 3 i 3 embriona - od svega toga, 2 puta za 1 dete, tako da transfer 2 ili više embriona nije uvek jednak višestrukom fetusu. Iako je moj prijatelj dobio aklimatizirane trojke, blizance i blizance. Blizanci, čak i nakon što je COP sasvim realan, postoje primeri u okruženju, tako da ću sa svojim 2 CS-a, ako odlučim na IVF, nositi 2-3.

Život je supermarket. uzmi ono što želiš, ali na kraju moraš platiti za sve.

Lera, Alexey (30/03/94), mala princeza Sofija (25/08/03) i juil 2010

Da, javili su. Razlika između COP-a je 7 godina. Imam drugi KS sa razlikom od 8 godina, šav je bio apsolutno bez problema, bio je Caesar na 40 nedelja. Pitala je doktora o 3. COP-u - rekla je da je to sasvim moguće, imao je 8 treninga u svojoj praksi ..

Uvek postoji rizik, svako odlučuje za sebe, niko neće dati garancije čak ni sa najpovoljnijom istorijom. Općenito, nakon prvog djeteta (EP), liječnici su predvidjeli da je nemoguće imati više djece, a ipak ja to ne podnosim (konizacija cerviksa, ICN i kasni pobačaj). Želim da pokažem tim doktorima dvoje mlađe djece.

Život je supermarket. uzmi ono što želiš, ali na kraju moraš platiti za sve.

Lera, Alexey (30/03/94), mala princeza Sofija (25/08/03) i juil 2010

+1 U IVF-u, generalno, prognoze su nezahvalne. Imao sam IVF u starosti 30 godina, sa odličnim odgovorom jajnika, velikim brojem dobrih embriona - i sretno samo 3 puta, iako je doktor bio siguran da će odmah proći.

Kada sam imao 36 godina, od 20 UC samo 3 embriona dostigla su 5 dana (2 bl i 1 morula), a ispalo je 1 put :))

Život je supermarket. uzmi ono što želiš, ali na kraju moraš platiti za sve.

Lera, Alexey (30/03/94), mala princeza Sofija (25/08/03) i juil 2010

I opet, kako ne bi bilo dosadno, nekoliko slučajeva iz prakse:

Pacijent O., 34 godine, neplodnost 2, pobačaj, 4 IVF neuspeha, na pacijentovom visokom insistiranju iu odsustvu apsolutnih kontraindikacija, preneo sam 2 embriona (5AA, 3BB).

Imali smo ultrazvuk prije nekoliko mjeseci:

Trudnoća je komplikovana cervikalnom insuficijencijom i šavom grlića materice u kombinaciji sa akušerskim pesarijem. Sada je termin već dovoljno velik za trojke i čekamo pojavu beba u svijet (dječak i dvije djevojčice).

Ovo je još jedan moj pacijent, E., 28 godina, muški faktor neplodnosti, koji je naravno slušao moje preporuke i prenijeli smo 1 embrion 5 dana 4AA u matericu.

Monohorijalni blizanci. Sada muče mamu sa jakom toksikozom (i želimo im da rastu i da će se roditi u vremenu!

Replantiranje 1 koeficijenta embriona. Kako i kada se embriji prenose tokom IVF-a? Zašto samo jedan embrion

Kada se žena odluči za in vitro oplodnju, nada se da će postati majka u prvom pokušaju. Nažalost, statistika navodi da se trudnoća ne događa onoliko često koliko bismo željeli. Stoga, da bi se igralo na siguran način, od žena se ponekad traži da transplantiraju više embrija. Da bi se bolje razumelo koliko embrija je zasađeno eko, vredi istražiti postojeća ograničenja, preporuke i rizike u vezi sa ovim pitanjem.

Trećeg dana razvoja, embrioni se sastoje od približno 5-10 ćelija. Trećeg dana, ponekad je teško odrediti koji embrioni će se nastaviti razvijati do sljedeće faze, koja se naziva stadij blastociste. Iako se čini da se mnogi embrioni obično razvijaju pod mikroskopom 3 dana nakon oplodnje, neki od njih se mogu zadržati u razvoju i ne razvijati se dalje u posudi za kulturu. S druge strane, embrioni kultivisani izvan tela rastu u veštačkom okruženju, što im takođe nameće napetost.

Moguće je da bi neki od njih bili uspješni u prirodnom okruženju materice. Vaš doktor će razgovarati o njihovoj individualnoj preporuci u kojoj fazi se uzgajaju embrioni kako bi se postigao optimalan rezultat. Ova preporuka se često pravi nakon što vidimo koliko i koliko dobro embrioni rastu do drugog dana ili. Kada su embrioni spremni za prenos, stavljaju se u tanku cevčicu, poznatu kao kateter. Pod ultrazvučnim nadzorom, kateter se ubacuje u maternicu žene i prenosi se embrion.

Suština procesa

Da bi se embrion razvio izvan materice, kako kažu reprodukcionisti, neophodno je dobiti ženske i muške polne ćelije. Nadalje, shema se provodi direktno gnojidba, uzgoj embrija i njihov prijenos u matericu. Uspeh uspešnog protokola zavisi od određenih faktora. Osim zdravlja same žene, kvalitet reproduciranog materijala igra veliku ulogu.

Za ovu proceduru morate imati punu bešiku. Nakon transfera embrija, ženama se savjetuje da izbjegavaju: stresne situacije što je više moguće, izbjegavajte sve što će značajno povećati njenu tjelesnu temperaturu, ispiranje i teški lifting. Inače, može se nastaviti normalna aktivnost nakon prijenosa embrija.

Ako je test na trudnoću pozitivan, trebate nastaviti sa uzimanjem svih lijekova sve dok nam ne kažete drugačije. Tokom prvog tromjesečja, uputit ćemo vas na babicu, obiteljskog liječnika, ili babicu, koju možemo preporučiti ili nekome po vašem izboru. U nekim slučajevima, ako se vaša trudnoća smatra visokim rizikom, preporučujemo opstetričara koji je specijaliziran za visokorizične trudnoće.

Logično je da veći broj oocita daje veću šansu za trudnoću. Normalno, žena sazrijeva 1-2 jajeta po ciklusu bez dodatne stimulacije. Tokom in vitro oplodnje, funkcija jajnika se aktivira pomoću injekcija hormona kako bi se dobio dovoljan broj jaja. Pošto sve ćelije neće biti dobrog kvaliteta, neke neće oploditi, neke se neće podeliti i razviti.

Međutim, kritičari su izjavili da je smanjenjem broja prenesenih embrija, grupa žena sa a priori smanjenom vjerovatnoćom trudnoće posebno izložena riziku od liječenja. Željeli smo da proučimo da li bi praksa prenošenja tri ili više embriona imala dodatnu vrednost za ove pacijente i da li bi strategija prenošenja teških tereta mogla povećati stopu trudnoće na prihvatljiv nivo. Ovaj član navodi predloženi protokol u okviru pravnog okvira koji se odnosi na Belgiju.

Ključne riječi: starija majka, subfertilnost, prijenos teških opterećenja, prijenos embrija, višestruke trudnoće, nikada ne postaju trudne. Fiksni transfer embriona definisan je kao prenos jednog benignog embriona kada postoje najmanje dva dobro poznata embriona.

Koliko jaja trebate za eko? Pogrešno je pretpostaviti da što više jaja to bolje. Prema statistikama, kada u superovulaciji sazrije više od 20 folikula, njihov kvalitet je značajno smanjen, a rizik od sindroma hiperstimulacije jajnika kod žene se značajno povećava.

Međutim, plodnost, definisana kao sposobnost da zatrudni, stalno opada sa godinama za žene. Postepeni gubitak sposobnosti da zatrudni je normalan biološki proces koji traje do deset godina prije početka menopauze. U pogledu plodnosti, žene u dobi od 35 godina i starije se smatraju ženama u naprednom reproduktivnom dobu.

Kombinacija opadanja nataliteta i namjerno odgađanje trudnoće značila je da velika grupa žena starijih od 35 godina ne može zatrudnjeti dvanaest mjeseci. Pokazalo se da starenje kod žena korelira sa slabim odgovorom jajnika. Osim toga, sposobnost razvoja embriona se smanjuje s godinama, i zbog genetskih faktora i zbog nedostatka energije za metabolički vrlo aktivne ćelijske mehanizme. Prema tome, žene starijeg reproduktivnog doba smatraju se pacijentima sa lošom prognozom.

U situaciji kada je moguće dobiti manje od 5 jaja smanjuju se šanse za dobijanje klice klase A. Optimalan broj jaja za uspješan protokol 8-12. Ali to je individualno, ponekad sa 1-2 jaja, moguće je uzgojiti zdrave morule ili blastociste, koje se uspešno ugrađuju.

Koliko embriona dobijate uz eko? Broj normalno oplođenih jaja i kasnije razvijeni embrioni ne mogu se tačno predvidjeti. Uglavnom svi doktori iz iskustva kažu da će, po pravilu, od 50% do 90% sakupljenih oocita dati rezultate.

Broj embriona dobijenih nakon stimulacije i transmisije takođe je važan. Zaista, broj živih novorođenčadi u svakoj starosnoj grupi se povećava sa svakim sledećim prenosom embrija. Međutim, kada se prenose višestruki embrioni, treba uzeti u obzir rizik od više rodova. Višestruke trudnoće obično pogoršavaju prognozu za majke i bebe, uzrokujući visoke troškove za društvo.

U ovoj populaciji veliki broj prenesenih embriona korelira sa rezultatom. U literaturi se potvrđuje da se veća vjerovatnoća trudnoće i poroda u ovoj podgrupi starijih žena postiže povećanjem broja prenesenih embrija. Podaci pokazuju da prenos četiri ili više embrija ima pozitivan efekat: povećanje stope trudnoće bez značajnog uticaja na višestruke stope trudnoće. Ovaj efekat se primećuje samo kod žena u starosti.

Number of

Dokument koji reguliše sprovođenje in vitro oplodnje je naredba Ministarstva zdravlja Ruske Federacije broj 107n od 30. avgusta 2012. godine. Prema njegovim preporukama, 1 ili 2 embrija su smješteni u intrauterini sistem. Transfer 3 je dozvoljen, ali samo uz dobrovoljnu pismenu saglasnost majke i obavezno obaveštenje o mogućim rizicima takve odluke.

Retrospektivna analiza vlastitih podataka

U grupi žena starosti ≥ 42 godine, uočeno je manje blizanaca. Ove žene su izabrane samo po starosti, a žene koje imaju toliko embriona dobijenih nakon stimulacije zapravo nemaju lošu prognozu. Jasno je da je dobar izbor pacijenta važan. Naša vlastita retrospektivna studija bila je zasnovana na podacima prikupljenim od Odjela za reproduktivnu medicinu Univerziteta u Gentu. Rezultati su prikazani u tabeli na slici 2 iu tabeli 3.

Nakon 43 godine, šanse za trudnoću su izuzetno niske. U grupi mlađih od 40 godina postoji višak singlona sa prenošenjem 3 embriona, a prenos 4 ili više embriona je češći nego pojedinačni. Mogli bismo sumnjati u moć ovog posmatranja, jer se zasniva na malom broju apsolutnih brojeva. Nakon 40 godina postoji prekomjerna težina oba singla 3 i preko 4 ili više embrija. Trojke nisu se pojavile u obje dobne skupine.

Koji dan su embriji prebačeni u eko? Vjeruje se da su stanice koje su rasle u umjetnom mediju do 5 dana nakon oplodnje jače i daju dobru stopu trudnoće.

U slučaju kada kvalitet embriona ne odgovara odgovarajućem nivou, moguće je prenijeti ih na 3. dan.

U tabeli 4, neobično je da transfer pet embriona nije tako uspešan kao prenos tri ili četiri embriona. U grupi žena mlađih od 36 godina nije bilo transfera embriona sa pet ili više embriona. Nakon 42 godine, dogodilo se osam ciklusa s prijenosom 5 embrija, od kojih nijedan nije doveo do živog rođenja.

Nedavni klinički dokazi ukazuju na to da bi ukupan broj prenesenih embriona, a ne broj pokušaja, trebao dati smjernice o zaustavljanju ili nastavku liječenja. Uključuje i pacijente sa lošom prognozom od samog početka i pacijente koji, uprkos nekoliko “dobrih” transfera embriona, nikada nisu razmišljali o tome.

U ženskom tijelu, šanse za razvoj normalno su veće. Replantacija pre 5 dana je moguća čak iu situaciji kada je broj embriona sa eko manji od 3-4, jer se rizik od prestanka rasta svih njih povećava.

Kako se prenos embriona odvija? Postupak presađivanja embrija se obavlja u zdravstvenoj ustanovi. Cijeli proces traje u prosjeku 30 minuta. Lekar unosi sterilni kateter sa embrionima kroz vaginu, a zatim kroz cerviks u matericu. Većina žena ne doživljava značajnu nelagodu tokom presađivanja.

Za drugu stranu kliničkog spektra, ne postoje preporuke ili su one prilično nejasne. Neadekvatan tretman je stvarni rizik kod ovih pacijenata. Pokazano je da transfer nekoliko embriona u starosnoj grupi ima pozitivan efekat na stopu trudnoće od samog početka lečenja.

Pacijenti uključeni u studiju mogu imati slabiju prognozu. Oni su izjavili da analiza ne odgovara kvalitetu embriona i prethodnom neuspjehu ciklusa. Obje studije su pregledane i naši podaci su retrospektivni i čisto opisni. Samo velika randomizirana studija može dokazati korisnost prenošenja mnogih naspram jednog ili dva embrija na pacijente sa lošom prognozom. Međutim, veoma je teško sprovesti ove testove etički i tehnički, jer se radi o pacijentima sa lošom prognozom koji možda ne žele da budu randomizirani u grupu koja prima jedan ili dva embriona i grupu koja prima najmanje tri i sve embrione.

Mišljenja stručnjaka o tome koliko se embrija optimalno uklapaju u žene razlikuju se. Neki tvrde da nema potrebe da se ide protiv prirode, koja je normalno postavila sposobnost da nosi jedan plod (procenat prirodnih blizanaca je veoma mali). Drugi smatraju da prenošenje dva embriona sa eko povećava ukupne šanse za trudnoću. Takođe postoji mišljenje da se unutar materice embrioni nekako pomažu jedni drugima, a kada se jedan zaustavi, za drugi implantat, prilika za razvoj normalno se povećava.

Ograničavanje broja embriona na maksimalno dva u svim slučajevima dovodi do povećanja ove subpopulacije. To će biti teško dokazati, ali je potrebno dalje istraživanje kako bi se ovaj zaključak ojačao. Petra de Sutter je osnivač temeljne kliničke studije Flamanske fondacije za znanstvena istraživanja.

Uloga broja zamijenjenih zametaka na injekciji intracitoplazmatske sperme kod žena starijih od dobi Optimalan broj embrija koji se prenose ženama starijim od 40 godina koje se liječe uz pomoć reproduktivnih tehnologija. Selektivna transmisija jednog blastociste smanjuje dvostruke stope bez ugrožavanja stope trudnoće. Vretena, mitohondrije i redoks potencijal u starenju oocita. Smanjenje broja embriona prenesenih u Švedskoj - uticaj na porod i višestruke stope fertiliteta. Postoji nešto o procesu transfera embriona, kao i nekim rizicima i mjerama opreza.

Nevoljkost lekara da ubrizga više od 2 oplođene jajne ćelije diktirana je rizicima višestruke trudnoće. Noseći trostruki težak zadatak. Rizici da će se djeca uspješno roditi i da neće imati patologije, povećavaju se nekoliko puta. Indikacija za vezivanje 3 embriona je smanjenje (uklanjanje "extra"). Ali ova operacija može nauditi svim plodovima bez izuzetka.

Ovaj članak razmatra kako ovaj proces funkcioniše i ko može imati koristi od transfera embriona. Ova jaja se zatim uklanjaju iz ženskih jajnika i oplođuju u laboratoriji. Razmnožavanjem oplođenih jajnih ćelija, embrioni se prenose na maternicu žene. Za početak trudnoće, embrion se mora vezati za zid materice ili materice.

Kada je transfer embriona potreban

Postoji mnogo razloga za transfer embriona, uključujući. Poremećaji ovulacije: Ako je ovulacija rijetka, manje jaja je dostupno za uspješnu oplodnju. Oštećenja jajovoda: jajovodi su prolaz kroz koji putuju embrioni do materice. Ako su cijevi oštećene ili oštećene, oplođenim jajima je teško doći do materice. Preranog otkazivanja jajnika: ako jajnici ne prođu, oni ne proizvode normalnu količinu estrogena ili redovno oslobađaju jaja. Fibroidi materice: fibromi su mali, benigni tumori na zidovima materice. One mogu uticati na sposobnost jaja da se sama sadi u materici, sprečavajući trudnoću Genetski poremećaji: poznato je da neki genetski poremećaji sprečavaju trudnoću. Smanjena proizvodnja sperme: muškarci imaju nisku proizvodnju sperme, loše kretanje sperme, oštećenje testisa ili sperme - svi uzroci prirodne oplodnje mogu da propadnu.

Šta očekivati ​​prije, tijekom i nakon prijenosa embrija

  • Endometrioza: kada se tkivo iz materice implantira i raste izvan materice.
  • Ovo može uticati na funkcionisanje ženskog reproduktivnog sistema.
Примерно за 2 или 3 дня до переноса эмбрионов врач выберет лучшие яйца для переноса в матку.

Рациональным будет прислушиваться к мнению опытного специалиста. Лечащий врач способен оценить сполна факторы, влияющие на определение количества переносимых зародышей – возраст пациентки, состояние здоровья, болезни в анамнезе и прочие. Поэтому лучше подсаживать эмбрионов при эко столько, сколько будет рекомендовать доктор.

Nažalost, nije uvijek moguće zatrudnjeti ART upotrebom prvog puta. Čekajući re-eko, ako se donese takva odluka, za ženu je težak test. Ali, uglavnom uspješni protokoli se dobijaju iz drugog ili trećeg pokušaja. Osjećati radost majčinstva vrijedi pokušati nekoliko puta.

Najvažnija faza in vitro oplodnje je transfer embriona u matericu. S tim su povezane mnoge diskusije i iskustva budućih roditelja. Svako je zabrinut zbog glavnog pitanja: koliko embrija je bolje posaditi u IVF-u? Neki smatraju da je optimalno prenijeti 1 embrion, drugi - 2 ili više. U ovoj situaciji, pre svega, žena treba da veruje specijalistu za plodnost. Lekar, uzimajući u obzir individualne karakteristike ženskog tijela, pomoći će da se napravi pravi izbor.

Priprema za transfer embriona sa IVF

Prije implantacije, trudnica mora proći odgovarajući pregled. Ako se nađu abnormalnosti, prvi korak je tretman. Takođe treba da popuni potreban nivo hormona. Povoljna hormonska pozadina stvara preduslov za rast endometrija, što uveliko povećava šanse za primanje embriona i uspješnu trudnoću.

Krioprezervacija embriona i jajnih ćelija tokom IVF

Koji dan su embriji prebačeni u eko? Vjeruje se da su stanice koje su rasle u umjetnom mediju do 5 dana nakon oplodnje jače i daju dobru stopu trudnoće.

U slučaju kada kvalitet embriona ne odgovara odgovarajućem nivou, moguće je prenijeti ih na 3. dan.

U ženskom tijelu, šanse za razvoj normalno su veće. Replantacija pre 5 dana je moguća čak iu situaciji kada je broj embriona sa eko manji od 3-4, jer se rizik od prestanka rasta svih njih povećava.

Kako se prenos embriona odvija? Postupak presađivanja embrija se obavlja u zdravstvenoj ustanovi. Cijeli proces traje u prosjeku 30 minuta. Lekar unosi sterilni kateter sa embrionima kroz vaginu, a zatim kroz cerviks u matericu. Većina žena ne doživljava značajnu nelagodu tokom presađivanja.

Mišljenja stručnjaka o tome koliko se embrija optimalno uklapaju u žene razlikuju se. Neki tvrde da nema potrebe.

Skoro sve faze umjetne oplodnje. Ostaje poslednji, konačni akord IVF - transfera embriona. Kako se odvija proces prijenosa embrija Koji dan je optimalan za presađivanje? Razmotrite detaljno.

Inače, u ovom članku možete saznati kako se vrši izbor najkvalitetnijih embriona za transfer i koje se klasifikacije koriste tri dana i blastociste.

Postoji nekoliko vrsta presađivanja in vitro oplodnje:

Standardni, dvokrevetni, kombinirani.

Na koji dan će transfer embriona biti optimalan?

Sadnja se vrši od 2 do 6 dana od početka uzgoja. Raspon u vremenu je 5 dana. Zašto?

To je zbog više okolnosti:

Ako su 4–5, onda je teško izabrati najbolje na drugi ili treći dan kultivacije. Zbog toga je produžena kultivacija neka vrsta testa vremena i test održivosti. Danas, embrion može biti odličnog kvaliteta, za jedan dan -.

Došao sam kod doktora na eko sa rečima da želim da budem trudna sa jednim detetom tako da se lako nosi. Preporučila mi je da zasadim 1 embrion. Nije funkcionisalo.

U drugom pokušaju, odlučili su zasaditi dva embriona. Već mislim da će biti blizanci kao blizanci. Opet, ne!

Sada se pripremam za treći protokol. Ostala su samo 3 zamrznuta zametka, a doktor preporučuje da se sve 3 sadi kako bi se povećale šanse. I ovde sam u nedoumici. Šta ako se sve tri ukoreniraju? I šta hraniti trostruko? To su veliki rizici!

Mogu se zasaditi samo 2 embrija, ali to nije baš pogodno za mene, jer ja živim u Rusiji i radim eko ​​u Sjedinjenim Državama. Prvo, zbog jednog embriona, ne gnjevite, a drugo, ako ću letjeti, onda samo pola godine kasnije. A dragoceno vreme je šteta. I tako će biti starije dobi.

S tim u vezi, imam mnogo pitanja za vas, molim vas podijelite svoja razmišljanja i iskustva.

Presađivanje embrija sa IVF u šupljini materice je poslednja i najuzbudljivija faza protokola. U prosjeku, postupak završava uspjehom u 35-40% slučajeva. Saznaj da li je ušla u ovaj sretan postotak žena samo nakon 10 dana. Sve ovo vreme njeno telo će voditi “dijalog” sa embrionom, zbog čega može ili uspešno da se implantira u endometrij materice, ili da bude prisiljen da ode sa krvlju tokom naredne menstruacije.

Čak iu prirodnom začeću, odbacivanje oplođenih jajnih ćelija javlja se mnogo češće nego što žena može posumnjati. Značajan dio embriona koje je osmislio apsolutno zdrav mladi par je genetski manjkav - materica im neće dati priliku da žive i odbace. U prirodnim uslovima, samo 30% koncepcija završava u trudnoći, i sa ove tačke gledišta, efektivnost IVF-a se ne čini tako niskom.

Kako i kada se embriji prenose tokom IVF-a?

Ako žena ne može zatrudnjeti.

Zdravo! Moje ime je Elena Kuznetsova @kuzyamihailovna. Ja sam opstetričar-ginekolog, reproduktolog, kandidat medicinskih nauka i šef IVF klinike Klinike za majku i dete Ryazan. U mom poslednjem članku opisao sam proces pripreme za IVF, a sada ću vas upoznati sa glavnim tačkama pripreme za proceduru.

Koliko često mi, stručnjaci za plodnost, čujemo od naših pacijenata: "Želim blizance", "Molim vas prebacite 2 ili 3 embrija na mene", "Bojim se da ne zatrudnim dok prenosim jedan embrion", "Moj prijatelj u drugoj klinici je prenio 3 embrija, a ona zatrudnela sam, isto tako želim. "

Danas bih želeo da govorim o indikacijama, kontraindikacijama, rizicima i karakteristikama transfera 2-3 embriona.

Govorit ćemo o prijenosu embrija u fazi blastociste (5-6 dana razvoja), jer je u ovoj fazi implantacijski potencijal embrija veći nego u ranim fazama 1-4 dana. Tako se pokazuje da je rani embrion dobre kvalitete, što pokazuje čak i logično.

Da, javili su. Razlika između COP-a je 7 godina. Imam drugi KS sa razlikom od 8 godina, šav je bio apsolutno bez problema, bio je Caesar na 40 nedelja. Pitala je doktora o 3. COP-u - rekla je da je to sasvim moguće, imao je 8 treninga u svojoj praksi ..

Uvek postoji rizik, svako odlučuje za sebe, niko neće dati garancije čak ni sa najpovoljnijom istorijom. Općenito, nakon prvog djeteta (EP), liječnici su predvidjeli da je nemoguće imati više djece, a ipak ja to ne podnosim (konizacija cerviksa, ICN i kasni pobačaj). Želim da pokažem tim doktorima dvoje mlađe djece.

Život je supermarket. uzmi ono što želiš, ali na kraju moraš platiti za sve.

IVF ICSI - sve o modernom načinu oplodnje

Kada par stvarno želi dete, a žena ne može dugo da zatrudni prirodno, porodica počinje da isprobava veštačke metode. Jedna od takvih metoda je ECO ICSI (ICSI). Ovo je in vitro oplodnja pomoću intracitoplazmatske injekcije.

IVF plus ICSI - šta je to?

IVF in vitro oplodnja je proces u kojem se jaja i spermatozoidi stavljaju u isti kontejner. U ovom okruženju, koncepcija se odvija na “prirodan” način. Ali IVF pomoću ICSI metode se izvodi sa izraženim poremećajima i odstupanjima od norme kod muškaraca. Moguće je sa jednim morfološki normalnim i održivim punoglavcem.

Odgovarajući na popularno pitanje o tome šta je ECO ICSI, kako se odvija sam proces, treba reći da se ova procedura izvodi umjetno pod mikroskopom. Embriolog bira 1 spermu i koristi specijalne mikrotočke (igle i odojak).

Odgovor na postavljeno pitanje možete saznati na koji dan je bolje da se embriji uzgajaju tokom IVF-a, na konsultaciji sa embriologom. Odluka o vremenu podsazhivanije se zasniva na kvantitativnoj i kvalitativnoj komponenti embrija i zavisi od broja prethodnih neuspješnih pokušaja in vitro oplodnje.

Faze razvoja zigota izvan materinskog organizma

S obzirom na stupanj razvoja embrija, možemo zaključiti na koji dan je bolje sjesti embrije za vrijeme IVF-a.

0 dan - sakupljanje jaja, njihovo gnojenje spermom. U medicinskoj praksi se smatra nula.

1 dan - procenjuje se oplodnja. Ako se u jajetu otkriju dva jezgra, proces je bio uspješan.

Drugi dan - embrion počinje da se deli na blastomere (ćerke ćelije). U ovoj fazi, broj.

Presađivanje embrija se vrši 3-5 dana nakon ovulacije, jer je u prirodnom menstrualnom ciklusu u tom trenutku endometrij spreman za primanje oplođenog jajeta, to se naziva implantacija. Međutim, žene sa IVF se obično daju embrionima starosti od 3 ili 5 dana. Razmotrimo sa čime je povezan i koji embrioni se ukorijenjuju 3 ili 5 dana bolje?

Uz kontrolisanu ovulaciju, nakon sakupljanja jaja, ona se oplođuje i raste na specijalnim medijima kako bi se provjerilo koliko je dobar kvalitet nastalih zigota. Činjenica je da više od 50% jaja, čak i kod mlade žene, ima patologiju. Promatranje kako podjela jaja, omogućuje vam da identifikujete anomalne oblike u ranoj fazi.

Dakle, do trećeg dana kultivacije na hranjivom mediju, zigota mora da sadrži najmanje 6 ćelija, usporavanje ovog procesa ukazuje na loš kvalitet oplođenog jajašca. Naravno, razlog za to može biti nepravilna ishrana.

Pročitajte pravu priču o tome kako se prenos embriona odvija u materničnoj šupljini, kakve senzacije žena doživljava, da li se koristi anestezija i preporuke za post-transfer, koje mogu biti uspješne u protokolu.

Kako se pripremiti za transfer embriona

Kao što mi je doktor preporučio, unaprijed sam prošao tečaj Utrožestana. Ovo je neophodno da bi se flora materice vodila ka sidrenju na njegovim zidovima. Utrozestan je hormon žutog tela - gestagen - koji se in vivo proizvodi kod žena tokom ovulacije. Zato što je oplodnja in vitro.

1 Razvoj embrija epruvete prije transfera

Video o razvoju in vitro embriona prije transfera

Zigoti dobiveni nakon oplodnje smještaju se u posebnu okolinu (epruveta), gdje iskusni stručnjaci za embriologiju pažljivo promatraju cijeli proces razvoja embrija, koji se u dobi od 3 - 5 dana stavlja na poseban način u matericu žene, gdje, u slučaju uspješne implantacije, njihov daljnji intrauterini razvoj ide normalno. by. O tome kako će prenos embriona iz epruvete u telo žene i koliko njih biti posađeno, biti detaljno opisan u ovom članku.

Nakon što su jajne ćelije dobijene iz ženinog tela u kratkom ili dugom protokolu veštački oplođene, počinje njihova kultivacija epruvete. Oplodena jaja su samo jedna ćelija (zigota), koja će nakon 9 meseci morati da postane mali čovek, ali u ovoj fazi njenog razvoja, ima samo set nasleđen od njene mame i tate.

Zašto ABA-PETER

Vrhunski vrhunski medicinski centar za IVF . Prva klinika za reproduktologiju u Rusiji koja je sertifikovana po međunarodnom sistemu ocenjivanja kvaliteta ISO 9001: 2008. Klinika je opremljena najkvalitetnijom savremenom medicinskom opremom koja zadovoljava sve moderne standarde i zahtjeve.

Ogromno iskustvo, više od 15 godina u oblasti reproduktivnih tehnologija. Mnogi specijalisti su obučeni u vodećim evropskim IVF klinikama. Stručnjaci klinike su redovni učesnici međunarodnih i ruskih konferencija o lečenju neplodnosti.

Visoka efikasnost tekući programi ART-a (performanse)

Možete dogovoriti sastanak i postaviti pitanja telefonom 8 (812) 600-77-78

Razveden - to se događa

Da, a za roditelje i doktore to je često iznenađenje. Prenesete jedan embrion, na izlaznim blizancima. Ima dva trojca. Ovi slučajevi nisu rijetki - oko 1-2 na sto transfera, a nije ih uvijek moguće predvidjeti. Dva jaja fetusa mogu se dobiti iz blastociste u fazi "izleganja" iz ljuske pellucide - a ova faza se već događa u materici.

Ove zime, "The Test Tube" je već govorio o britanskom paru Field i Karl Crozier, čekajući chevernyashek. Trudnoća se javila nakon nekoliko neuspjelih pokušaja IVF-a. Oba preneta embriona neočekivano su formirala četiri fetalna jaja odjednom. Usput, kako se ispostavilo - sve devojke. Par je odbio smanjenje koje su predložili doktori. U vrijeme objavljivanja vijesti, Karl je imao pet mjeseci trudnoće.

Član jednog od ECO-foruma ima jedinstvenu rijetku pojavu - ispostavilo se četvorostruko od jednog embriona. Nažalost, trudnoća nije mogla biti prijavljena. Sljedeći put je Kira prebačen i jedan embrion, a prije nekoliko dana rodila je svog dugo očekivanog sina, s kojim joj čestitamo.

Elissa Ovcharuk, specijalista za plodnost, “Centar ECO” Kaluga

Za žene koje se odluče za IVF trudnoću, vrijeme između punkcije i prijenosa je vrlo uzbudljivo. Broj embriona za transfer određuje specijalista za plodnost, uzimajući u obzir stanje pacijenta. Preporučuje se prenošenje u matericu ne više od dva embriona samo dobrog kvaliteta, pod uslovom da je endometrijum potpuno zreo. Da bi se izbjegla višestruka trudnoća u dobrom stanju endometrijuma i visokokvalitetnih embrija, prenosi se jedan embrion.

Ako postoje simptomi hiperstimulacije jajnika, prenosi se jedan embrion ili se transfer odgađa - jer trudnoća pogoršava razvoj HFG sindroma. Ako debljina endometrija ne odgovara periodu „prozora implantacije“, proces prenosa se odlaže i priprema se endometrij, tj. Sinhronizacija između ciklusa materice i jajnika uz pomoć hormonske terapije.

Najvažnije i najinteresantnije vesti o lečenju neplodnosti i IVF-a sada u našem Telegram kanalu @probirka_forum Pridružite nam se!

Pin
Send
Share
Send
Send